SCHADD ADVOCATEN

Tarieven

Tijdens het vrijblijvende en kosteloze kennismakingsgesprek zullen ook de kosten verbonden aan onze werkzaamheden aan de orde komen.

Allereerst wordt beoordeeld of u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging (Pro Deo). Dit houdt in dat aan de hand van de hoogte van uw inkomen en de omvang van uw vermogen wordt bezien of u zelf de kosten moet dragen, of dat de Raad voor Rechtsbijstand dat (deels) doet.

Als de Raad voor Rechtsbijstand de kosten vergoedt, dan kan het zijn dat u een deel (eigen bijdrage) eenmalig zelf moet betalen. Voor de hoogte van de eigen bijdrage en meer informatie over de inkomens- en vermogensgrens kunt u terecht op de website van Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Behalve de eigen bijdrage moet u in voorkomende gevallen rekening houden met griffierecht. Dat is de vergoeding die u aan de rechtbank verschuldigd bent als u een procedure aanhangig wil maken of verweer wil voeren.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan zullen wij afspraken maken over het uurtarief.

Het uurtarief hangt af van een aantal factoren. Zo kunnen de grootte en complexiteit van een zaak en daarmee samenhangend de specialistische kennis die vereist is een rol spelen, of bijvoorbeeld de spoedeisendheid van de zaak.

In principe beginnen wij met onze werkzaamheden als een voorschot op de te betalen kosten is ontvangen.


last update : 9 maart 2013 ~ this site is best seen with a resolution of 1024 x 768 or higher ~ designed and maintained by : Lx.